Loutka jako nástroj vzdělávání

Loutka může být výchovný i vzdělávací nástroj, který pomáhá při výuce, komunikaci s dětmi, při motivaci k činnosti, udržení pozornosti. Předmět se může stát živou promlouvající bytostí s vlastní zajímavou historií. Oživené předměty, objekty, loutky rozvíjí dětskou fantazii, myšlení a spolupráci. Seminář seznamuje účastníky s využíváním tohoto loutkového potenciálu.

Časová dotace: 20 hodin, rozložených do tří dnů, (4+10+6), víkend i všední dny

Lektoři: MgA. Hana Volkmerová Ph.D. a Tomáš Volkmer, lektoři Divadla loutek Ostrava a JAMU v Brně