THeatr ludem, z.s.

Přemyslovců 76/43, Ostrava, 709 00, IČO: 270 02 144Výukové programy, ve kterých lektoři pracují metodami dramatické výchovy a prostřednictvím zážitku vzdělávají žáky MŠ, ZŠ a SŠ


Výchovně-vzdělávací lekce s loutkovými hrdiny Panem Barvičkou a a Slečnou Mašličkou pro děti a žáky se specifickými potřebami


Drobná divadelní představení využívající netradiční a loutkové prvky. Inscenace jsou vhodné pro děti MŠ a žáky ZŠ ve věku čtyř až osmi let


Ostravská Lokalka je krajská postupová přehlídka dětského divadla pořádaná ve spolupráci s Divadlem Loutek Ostrava


Pro pedagogy a širokou veřejnost přispívající k seberozvoji, ke zvýšení odborných znalostí a praktických dvedností