Drama v každém předmětu

Je možné využít metody a techniky dramatické výchovy v jakémkoli předmětu základní školy? Jak na to? Máte-li chuť zabývat se těmito otázkami a chcete-li oživit výuku žáků právě prostřednictvím dramatických her a cvičení, pak vás může tento seminář nasměrovat a inspirovat.

Časová dotace: 8 hodin

Lektoři: MgA. Hana Volkmerová Ph.D. a Tomáš Volkmer, lektoři Divadla loutek Ostrava a JAMU v Brně, konzultantka Ph.Dr. Hana Cisovská, pedagožka Ostravské Univezity