Vzdělávací semináře

Novinka:

Spustili jsme pro všechny pedagogické pracovníky a zájemce nový vzdělávací webový portál, který naleznete pod tímto odkazem pedagog.theatrludem.cz Zde si můžete zakoupit hned několik našich vzdělávacích online seminářů na nejrůznější témata, které vás krok za krokem provedou danou vzdělávací oblastí. Výborným pomocníkem při výuce mohou být také nejrůznější metodické listy, které jsou vytvořeny pro děti rozličných věkových skupin. Celý portál je zaměřen na zapojení dramatické výchovy do výuky a na kreativní vzdělávání. Portál budeme postupně rozšiřovat a doplňovat o nové produkty.

Portál mohl vzniknout díky podpoře Moravskoslezského kraje a Domu kutlury Města Ostravy

Semináře:

Každým rokem připravujeme zážitkové vzdělávací semináře nabízející rozmanité divadelní a hudební nástroje a techniky využitelné ve výchovně-vzdělávacích, pečovatelských a uměleckých profesích. Nabízejí osobní rozvoj účastníků z řad pedagogů, rodičů i studentů.

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ: Nabízené semináře si může vaše škola, školní zařízení, sdružení, firma či jiná instituce objednat emailem (theatrludem@seznam.cz). Můžete objednávat také v rámci tzv. ŠABLON, MASEK a projektů Umělci do škol a jiných.

POČET: Seminář je možné uskutečnit při minimálním počtu 7 a maximálním počtu 15 účastníků. Účastníky zajišťuje objednatel.

MÍSTO: Semináře mohou být realizovány v sídle THeatra ludem v Ostravě, ve vaší škole či jinde. Záleží na domluvě a požadavku objednatele.

AKREDITACE: Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT. Spolek THeatr ludem je akreditovanou organizací pro pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy a pedagogické pracovníky.

POZOR! Semináře mají různou časovou náročnost. Podrobnosti po domluvě.

Pro rok 2022/2023 nabízíme tyto:

Mateřinkové dramachtění aneb Kniha-Tělo-Předmět jako zdroj inspirace v MŠ

Drama v každém předmětu

Hra s textem, text ve hře

Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání předmětu

Re:kreace