Vzdělávací semináře

Každým rokem připravujeme zážitkové vzdělávací semináře nabízející rozmanité divadelní a hudební nástroje a techniky využitelné ve výchovně-vzdělávacích, pečovatelských a uměleckých profesích. Nabízejí osobní rozvoj účastníků z řad pedagogů, rodičů i studentů.

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ: Nabízené semináře si může vaše škola, školní zařízení, sdružení, firma či jiná instituce objednat emailem (theatrludem@seznam.cz). Můžete objednávat také v rámci tzv. ŠABLON, MASEK a projektů Umělci do škol a jiných.

POČET: Seminář je možné uskutečnit při minimálním počtu 7 a maximálním počtu 15 účastníků. Účastníky zajišťuje objednatel.

MÍSTO: Semináře mohou být realizovány v sídle THeatra ludem v Ostravě, ve vaší škole či jinde. Záleží na domluvě a požadavku objednatele.

AKREDITACE: Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT. Spolek THeatr ludem je akreditovanou organizací pro pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy a pedagogické pracovníky.

POZOR! Semináře mají různou časovou náročnost. Podrobnosti po domluvě.

Pro rok 2021/2022 nabízíme tyto:

Mateřinkové dramachtění aneb Kniha-Tělo-Předmět jako zdroj inspirace v MŠ

Drama v každém předmětu

Hra s textem, text ve hře

Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání předmětu

Re:kreace