Re:kreace

Hudebně-výtvarný seminář. Seminář je reakcí na potřebu pedagogů odborně vedených kurzů zaměřených na prevenci a řešení problému syndromu vyhoření, na problematiku jevištní trémy a obecně distresu, nebo také na oblast rozvíjení tvůrčího přístupu a myšlení. Základ semináře tvoří principy tzv. kreativní improvizace, tedy propojení metodicky vedených improvizačních činností se zacílením na rozvoj kreativity. Odlišné profesní zaměření lekořů umožňuje propojovat na profesionální úrovni oblasti a činnosti, které jsou často vnímány jako težko slučitelné. Seminnář je veden metodami hudební, dramatické a pohybové improvizace, s využitím různých druhů výtvarných aktivit a metod a technik dramatické výchovy se silným apelem na rozvoj kreativních dovedností a také na zážitkový charakter všech činností.

Časová dotace: 20 hodin, rozložených do tří dnů, (4+10+6), víkend i všední dny

Lektoři: Daniel Skála cimbalista, hudební improvizátor a pedagog, tvůrce specifické didaktiky hry na cimbál; Tomáš Volkmer scénograf, performer, režisér, grafik a loutkář