Terapie loutkou

Zážitkové, tvořivé, arteterapeutické dílny s loutkami a materiálem jsou určeny především dětem a mládeži i dospělým se speciálními potřebami, s mentálním či fyzickým postižením, dětem ohroženým sociální exkluzí, týraným dětem i všem ostatním.

Lektoři dílny využívají loutkářských technik a divadelních principů pro aktivní zapojení účastníků dílny do tvořivé hry a rozvíjí tak jejich psychosomatiku a vzdělávají je.

Délka: 45-60 minut

Maximální počet dětí v dílně: 10+ asistenti

O čem je Terapie loutkou?


….v rámci tvořivé hry děti a mládež vstupují do příběhu, který spoluprožívají s loutkami Mašličkou a Barvičkou a ovlivňují průběh hry, vytvářejí prostředí, ve kterých se postavy-loutky pohybují…
….účastníci tvoří, pracují, hrají animují materiály jakými jsou např. papír, igelit, plátno, papírové krabice, dřevěné tyče,….
….projevují své pocity a emoce pohybem, gestem, hlasem, výrazem …..
….manipulují a animují loutky, předměty, vlastnoručně vyrobené loutky z papíru, látky….
….každá terapie, neboli tvořivá dílna, má předem dané téma a to s účastníky dílny rozpracovává….
….každá terapie, neboli dílna, využívá divadelních principů a je vedena jako divadelní představení, postavy-loutky prožívají konkrétní příběh, který má svůj začátek, průběh, zápletku, rozuzlení a konec ….
….každá tvořivá divadelní dílna léčí hrou…
….jde především o zážitek ze hry a svobodný projev účastníků dílny v rámci vedeného příběhu, tématu….
….nic není špatně, všechno může být vzato do hry, rozvíjeno, zapracováno,
podpořeno, setkává se s odezvou….
….vytvářejí společné i jednotlivé kresby prstovými barvami voskovkami, pastely, křídami …..

Terapie loutkou působí na celou psychosomatiku účastníka a rozvíjí jeho kreativitu a fantazii, estetické cítění, výtvarné dovednosti, pohybové a jazykové schopnosti, „vytrhává“ ho z každodennosti a stereotypu. Děti a mládež se učí, vdělávají formou tvořivé dramatické hry. Dílny mají edukativní charakter skrze témata, kterými se zabývají. Např. lidské tělo, nemoc, vaření, roční období, les, zvířata známá i exotická, zahrada, stavba domu, plavání, sen, cestování, město, dopravní prostředky, narozeniny, vztah muže a ženy,…

Dílny jsou pravidelně uskutečňovány v těchto zařízeních:

Základní škola ul.Těšínská 98, Ostrava – Moravská Ostrava,Čtyřlístek, centrum pro osoby s mentálním a fyzickým handicapem, Ostrava-Muglinov a v jejích pobočkách, Centrum Prapos, Ostrava Zábřeh, ZŠ Wolkerova, Ostrava, ZŠ U Haldy 66, Ostrava, Centrum Kociánka, Brno, ZŠ, PŠ Ibsenka, Brno, Základní škola Kpt. Vajdy 1a, Ostrava – Zábřeh, pobočky ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh, Pískové doly a Třebovice, Domov jistoty, domov důchodců a ústav pro dospělé Bohumín

Terapie loutkou byly finančně podpořeny: statutárním městem Ostrava a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, také městským obvodem Ostrava-Jih, Ministerstvem Kultury ČR,

Termíny