Setkání dramacenter

těte na www.dramacentrum.cz

Třetí setkání dramacenter se uskutečnilo 5.- 8. února 2015 v dramacentru Johan v Plzni.

Druhé setkání dramacenter se uskutečnilo 21.- 23. února 2014 v dramacentru sdružení D v Olomouci!

První setkání členů Asociace dramacenter České republiky se uskutečnilo 15.-17. listopadu 2012 v organizaci THeatra ludem a Divadla loutek Ostrava v  Ostravě!!!

K prvnímu setkání dramacenter ČR v Ostravě

Ve druhé polovině listopadu se na alternativní scéně DLO představilo šest dramatických center z celé České republiky se svými dílnami pro děti různého věku. Dramatická centra, zkráceně dramacentra, jsou několika málo místy v různých městech naší republiky, kde lektoři a pedagogové vzdělávají a vychovávají žáky prostřednictvím divadla a dramatu. Tato centra jsou sdružena v nedávno vzniklé Asociaci dramacenter České republiky a jsou to: Centrum pro tvořivou dramatiku a Divadelta v Praze; Sdružení D v Olomouci; Studio dramatické výchovy Labyrint v Brně; Johan, občanské sdružení v Plzni; THeatr ludem a Divadlo loutek v Ostravě; Divadlo Drak v Hradci Králové a Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích. Hostit některá z těchto center dramatické výchovy jsme měli možnost právě u nás v Ostravě. První setkání jejich členů a představení jednotlivých tvořivých dílen a dramatických lekcí se uskutečnilo ve dnech od 15. do 17. listopadu na alternativní scéně DLO. Setkal se s námi také anglický lektor a ředitel Redbridge Drama Centre v Londýně Keith Homer, aby nám pověděl, jak vznikalo jejich centrum a jak funguje dnes. Také si pro své české kolegy a zájemce z řad veřejnosti a studentů připravil dílnu na téma Svoboda?, která se uskutečnila ve významný den 17. listopadu. Pro žáky základních škol jsme připravili dramatické dílny zabývající se tématy šikany, smyslem umělecké tvorby, svobody, zodpovědnosti a demokracie. Pro nejmladší děti jsme připravili lekce vedoucí ke čtenářství a ke spontánnímu svobodnému projevu, fantazii a tvorbě. Součástí celého propojování byla i výstava fotografií z mnoha tvořivých dílen všech dramatických center České republiky s názvem Když divadlo učí… Kdo nepřišel, neviděl 🙂