Loutka jako…

Loutka jako nástroj vzdělávání

nedotovaný vzdělávací seminář

Loutka pomáhá při výuce

Loutka motivuje k činnosti

Loutka udrží pozornost žáků

 • Nabízíme všem zájemcům z České republiky vzdělávací seminář ke zvýšení odborných znalostí a praktických dovedností pro využití loutky jako výchovného, vzdělávacího a motivačního nástroje.
 • Seminář je určen všem, kteří by rádi získali jasnou představu, jak pracovat s loutkou. Je určen pedagogům a pedagogickým pracovníkům v MŠ, I. st. ZŠ, ZUŠ, DD, DDM a družin.
 • Seminář se uskuteční ve třech dnech a bude vedený zkušenými lektory a odborníky z oborů loutkového umění, výchovné dramatiky a pedagogiky.
 • Seminář se uskuteční v květnu v Ostravě v sídle Theatra ludem, 31.5.-1.6. 2019 v Olomouci v Divadle hudby, a ukázky 30. března v Sluňákově v Horké nad Moravou u Olomouce a v září v knihovně Hodoníně 
 • Seminář je akreditován MŠMT.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozšíření povědomí u pedagogů a pedagogických pracovníků mateřských škol a 1. a 2. tříd I. stupně ZŠ, pedagogických pracovníků, knihovníků a knihovnic, terapeutů, lektorů pracujícími s dětmi o loutce jako edukačním, respektive výchovném a vzdělávacím nástroji, který může být při výuce nástrojem komunikačním, motivačním, adaptačním, slouží k udržení pozornosti, podporující kreativitu, myšlení, spolupráci, emocionální kultivaci a rozvíjející klíčové kompetence žáků k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, pracovní a personální, činnostní a občanské.

Vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje v třídenním intenzivním semináři, který je vedených zkušenými lektory a odborníky z oborů loutkové umění, dramatická výchova a pedagogika.

Studiem získá absolvent znalosti a dovednosti zapojit do vzdělávání nový výukový nástroj – loutku podle §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., v rámci průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků, která nabyla účinnosti dnem 1. září 2005.
Vzdělávání se uskuteční v délce 20 vyučovacích hodin. Studium se ukončuje závěrečnou diskusí. Osvědčení získávají účastníci po absolvování celého semináře.
 

Seminář (část praktická)

 • Všechno může být loutkou a improvizované loutky


Hrnek, nůžky i provázek se mohou stát živými jednajícími postavami. Prostřednictvím dramatických her se pedagogové setkají se základními principy loutkového divadla.

 • Ruka jako loutka, nebo-li maňásek


Seznámení s tvorbou a animací jednoduché prstové loutky a následně maňáskem. Dílna vede k získání základních řemeslných dovedností animace prstové loutky a ke schopnosti zahrát krátkou improvizovanou etudu s vlastnoručně vyrobenou prstovou loutkou.

 • Manekýn, mappet, maska


Seznámení s manekýnem a mappetem jako jednoho z vhodných typů loutek pro edukaci dětí v MŠ a na I. stupni ZŠ (v 1. a 2. třídě).
Seznámení s tvorbou jednoduchých masek a možnosti začlenění masky do výuky.

 • Mé vlastní loutkové divadlo s plošnými loutkami


Dílna je zaměřena na seznámení s možnostmi plošných loutek a možného začlenění do výuky a seznámení s jednoduchou výrobou těchto loutek a papírového divadélka.

 • Dramatická předloha, etudy a animace loutek


Pedagog by měl získat schopnost posoudit vhodnost a kvalitu literární předlohy pro loutkové zpracování, následně dramatické zpracování této předlohy a vyhodnocení vhodného typu loutek pro dané divadelní zpracování.

 • Základní seznámení s lekcemi Edukace loutkou


Seznámení s původními umělecko-vzdělávacími lekcemi s názvem Edukace loutkou, s jejich strukturou, obsahem, náměty, postupy, formou.

Seminář (část teoretická)

 • Vybrané kapitoly z dějin českého loutkářství


Stručné seznámení s dějinami českého loutkářství od 18. století po současnost. Historické ukotvení a kontexty.

 • Loutka jako nástroj vzdělávání a typologie loutek


Vzdělávacím cílem přednášky je základní seznámení s historií vzdělávání loutkou a seznámení s výsledky zahraničních výzkumů z užití loutek ve výuce.
 

 • Teoretické ukotvení lekcí Edukace loutkou


V této části lektoři seznámí účastníky na jakých teoretických základech stojí  lekce s loutkami, jejich strukturou a opodstatnění dané struktury, rituály a jejich podstatou, jednotlivými činnostmi, osobností lektorů, základními principy.

Místo uskutečnění

Ostrava, centrum, zkušebna Divadla loutek Ostrava nebo Hnízdo Bílé holubice z.s. 

Počet účastníků a cena

 • Platba za účastníka: 2000 Kč. V ceně je zahrnut pronájem prostor, odborné vedení, administrace, materiálové zabezpečení a drobné občerstvení.
 • V případě zájmu Vás žádáme o vyplnění přihlášky, kterou najdete na http://www.theatrludem.cz/project.php?article=56 a uhrazení účastnické platby, a to bankovním převodem na účet číslo: 1660102349/0800, s variabilním symbolem 18200518, do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení pro přiřazení platby. Děkujeme. Na vyžádání Vám vystavíme fakturu či příjmový pokladní doklad. Seminář není dotován z grantů. V případě potřeby ubytování Vám můžeme doporučit levnější variantu.
 • POZOR!!! Seminář je určen maximálně pro 15 účastníků. Minimální počet pro uskutečnění je 10 účastníků. V případě většího počtu zájemců, nabídneme další termíny. V případě malého zájmu se seminář neuskuteční a peníze Vám budou vráceny zpět na váš účet.

Těšíme se na Vás

Kontaktní osoba:

Bc. Klára Kvasničková

mob. + 420 604 629 037

MgA. Hana Volkmerová Ph. D.,

mob. + 420 732 305 966

THeatr ludem

vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT
ONLINE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘE: http://www.theatrludem.cz/project.php?article=56


Lektoři dílen

MgA. Hana Volkmerová, Ph.D.
Divadelní pedagožka a dramaturgyně, režisérka, lektorka výchovně – vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava, externí pedagožka na Ostravské univerzitě v Ostravě, Slezské univerzitě v Opavě, JAMU v BRně a DAMU v Praze, zakladatelka spolku Theatr ludem a lektorka lekcí Terapie loutkou.

Tomáš Volkmer
Výtvarník, scénograf, loutkář a lektor výchovně – vzdělávacích programů v Divadleloutek Ostrava, externí lektor na JAMU v Brně a DAMU v Praze, lektor lekcí Terapie loutkou a grafik a výtvraník spolku Theatr ludem.

Mgr. et Mgr. et BcA. Pavla Masaříková
Pedagožka dramatické výchovy a lektorka Terapie loutkou a dramatických dílen, externí pedagožka na Ostravské univerzitě v Ostravě a externí herečka v Divadle loutek Ostrava v inscenacích pro specifické skupiny osob

kdy, kde, v kolik

Září   
28. 9. 2013OstravaStará Aréna
10:001. setkání lektorů projektu
Říjen   
19. 10. 2013Ostravazkušebna Divadla loutek Ostrava
13:002. setkání lektorů a metodiků projektu
Listopad   
2. 11. 2013OstravaStará Aréna
13:003. setkání lektorů projektu
Prosinec   
14. 12. 2013Beskydy10:00
– 15. 12. 20134. setkání lektorů a metodiků projektu
Únor   
6. 2. 2014Staré TěchanoviceDavidův mlýn
– 08.02.20141. seminář I.Hana, Tomáš, Pavla. Katka
21. 2. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
08:301. seminář II.Veronika, Honza
Březen   
6. 3. 2014Staré TěchanoviceDavidův mlýn
– 08.03.20142. seminář I.Hana, Tomáš, Pavla. Katka
21. 3. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
08:302. seminář II.Hanka, Žaneta
27. 3. 2014Staré TěchanoviceDavidův mlýn
– 29.03.20143. seminář I.Hana, Tomáš, Pavla. Katka
Duben   
4. 4. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
08:303. seminář II.Veronika, Honza
10. 4. 2014Staré TěchanoviceDavidův mlýn
– 12.04.20144. seminář I.Mirka, Jakub, Honza, Gabča
25. 4. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
08:304. seminář II.Hanka, Žaneta
Květen   
22. 5. 2014Staré TěchanoviceDavidův mlýn
– 24.05.20145. seminář I.Mirka, Jakub, Honza, Gabča
30. 5. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
08:305. seminář II.Veronika, Hanka
Červen   
5. 6. 2014Staré TěchanoviceDavidův mlýn
– 07.06.20146. seminář I.Mirka, Jakub, Honza, Gabča
20. 6. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
08:306. seminář II.Žaneta, Honza
Září   
11. 9. 2014Staré TěchanoviceDavidův mlýn
-13.09.20147.seminář I.Hana, Tomáš, Pavla,Katka
19. 9. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
8:307.Seminář II.
Říjen   
2. 10. 2014Staré TěchanoviceDavidův mlýn
-04.10.20148.seminář I.Mirka,Jakub,Honza,Gabča
17. 10. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
8:308.seminář II.
30. 10. 2014Staré TěchanoviceDavidův mlýn
-1.11.20149.seminář I.
Listopad   
6. 11. 2014Staré TěchanoviceDavidův mlýn
-08.11.201410.seminář I.
14. 11. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
8:3010.seminář II.
21. 11. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
08:309. seminář II.
Prosinec   
12. 12. 2014OstravaDivadlo loutek Ostrava
10:30závěrečný workshoppro všechny absolventy seminářů
Září   
25. 9. 2015OstravaDivadlo loutek Ostrava
– 27.09 2015zářijový seminářPŘESUNUT NA BŘEZEN!!!
Listopad   
7. 11. 2015BrnoBurantheatr
– 08.11.2015seminář pro brněnské lektory
20. 11. 2015PrahaDAMU katedra dramatické výchovy
– 22.11.2015pro studenty DAMU DV
Únor   
7. 2. 2016LiberecMŠ soukromá
– 10.02.2016pro pedagogy a PP Liberce
19. 2. 2016ZlínMuzeum Jihovýchodní Moravy
– 20.02.2016pro pedagogy ze Zlína a okolíHaTo
Březen   
11. 3. 2016OstravaDivadlo loutek Ostrava
– 13.03. 2016březnový seminářHana, Tomáš, Pavla
Duben   
29. 4. 2016OstravaDivadlo loutek Ostrava
– 01.05.2016dubnový seminářHana, Tomáš, Pavla
Listopad   
2. 11. 2016HodonínKnihovna
12:00-18:00pro pedagogy a PP v knihovnáchHaTo
25. 11. 2016LuhačoviceMuzeum Jihovýchodní Moravy
– 26.11.2017pro pedagogy a PP v muzeíchHaTo
25. 11. 2016LuhačoviceMuzeum luhačovického Zálesí
– 26.11.2016pro pedagogy a muzejní pedagogyHaTo
Prosinec   
8. 12. 2016KroměřížKvětná zahrada
08:30-17:30pro pedagogy a muzejní pedagogyHaTo
Leden   
27. 1. 2017Ostravapřehlídka Arénka-alt.scéna DLO
13:00-18:00HaTopro pedagogy a PP
Květen   
12. 5. 2017BrnoZŠ Tyršova, Kuldova 8
– 14.5.2017květnový seminářHaTo
Listopad   
3. 11. 2017OlomoucDivadlo hudby
– 05.11.2017listopadový vzdělávací seminář pro pedagogy
Duben   
6. 4. 2018OpavaSVČ Loutkové divadlo
– 07.04.2018manželé Volkmerovidubnový seminář v Opavě
Květen   
18. 5. 2018OstravaHnízdo nebo DLO
– 20.05.2018květnový vzdělávací seminář pro pedagogymanželé Volkmerovi