Hra s textem, text ve hře

Co vše je možné v textu objevit? A jak si čtený text zpřítomnit? Jak jej zažít fyzicky? Seminář nabízí postupy práce s různými texty formou dramatických her a cvičení. Ukazuje možnosti využití metod dramatické výchovy v předmětech, ve kterých je součástí výuky práce s texty (český jazyk a literatura, cizí jazyky, dějepis, občanský výchova,…)

Časová dotace: 8 hodin

Lektoři: MgA. Hana Volkmerová Ph.D. a Tomáš Volkmer, lektoři Divadla loutek Ostrava a JAMU v Brně, konzultantka Ph.Dr. Hana Cisovská, pedagožka Ostravské Univezity